Category Hacks/Cheats

Lawrlwytho Cookbook llawdriniaeth colli pwysau

1
comment

Llyfr penodol hwn yn ymwneud â bwyta'n dda yn fuan ar ôl llawdriniaeth colli pwysau. (Os ydych chi'n chwilio am wybodaeth ar y mathau o lawdriniaeth hygyrch, Edrychwch ar y pwysau colli llawdriniaeth ar gyfer dymis.) Ar ddechrau'r llyfr hwn ni chi gerdded drwy bedwar cam eich deiet Chris a darparu digon o gyngor am fyw gyda a gofalu am eich cwdyn newydd.

Oherwydd bod bywyd ar ôl llawdriniaeth colli pwysau yn drip parhaus, Rydym yn canolbwyntio fwyaf o'r llyfr ar beth i'w wneud ar ôl y gallwch fwyta “bwyd go iawn” Unwaith eto. Ddangos ichi sut i gynllunio, siop ar gyfer, a choginio prydau bwyd blasus ac iach ichi ac yn eich teulu yn eu caru. Byddwch yn cael canllawiau coginio gan gogydd David Fouts, a gelwir y byd brif gegin arbenigol ar gyfer llawdriniaeth colli pwysau.

NOTE: dummyknow tîm cyflwyno fyr hwn llyfr coginio a byddwch yn gweld dim ond s ….

Read more

ELyfrau ryseitiau Eidalaidd clasurol y Rao 2017

3
sylwadau
google play generator

Clasurol y Rao yn hiraethu, llyfr ryseitiau cenedlaethau gyda stori i'w hadrodd. Wedi'i drwytho mewn diwylliant yr Eidal sy'n dyddio'n ôl i droad y ganrif, Rao ar Stryd 114th a Pleasant Avenue yn Harlem Dwyrain yw canolbwynt, lleoliad, Cefndir y naratif a. Mae un o fy atgofion cynharaf yn dyddio yn ôl i 1976, ar ddiwedd yr Hydref brynhawn Sul.

Nodyn oddi wrth yr awdur

Yr oeddwn yn saith mlwydd oed ac yn ymweld â fy great-aunt a 'm Wncwl, Annie a Vincent, ar gyfer cinio dydd Sul gyda fy rhieni. Eu brownstone, a man geni fy 'm hen ewythr Vincent yn 1903, Roedd yn union hanner can troedfedd oddi wrth y drysau coch Rhuddgoch o saif lle y Rao hyd heddiw. Mae'r llyfr hwn yn daith drwy eras llonyddwch a'r cynnwrf, ac yna dirywiadau sydyn o adegau o ddathlu....

Read more

Canabis: Llyfr canllaw cyflawn 2017

3
sylwadau

Cydnabyddir canabis sativa orau fel ffynhonnell mariwana, Roedd rhan fwyaf y byd eang a ddefnyddir cyffuriau anghyfreithlon hamdden. Serch hynny, hefyd mae'r planhigyn yn effeithiol iawn fel ffynhonnell ffibr stem, olew hadau bwytadwy, ac iachau cyfansoddion, Mae pob un ohonynt yn mynd drwy ymchwil ddeniadol iawn, ceisiadau technolegol, a buddsoddi mewn busnesau.

NOTE: dummyknow.com cyflwyno y llyfr hwn yn fyr ac fe welwch mai dim ond stori fer a chyfarwyddiadau... Lawrlwytho fersiwn llawn o'r canllaw canabis cyswllt ar y diwedd, a darganfod gwybodaeth llawer manylach am y gwaith rhyfeddol hwn!

Yn y ganrif ddiwethaf, planhigyn canabis (Canabis sativa) Roedd un o'r cnydau uchaf ei barch y byd, dodrefnu amrywiaeth o gynhyrchion yn aml yn ystyried anhepgor....

Read more

Lawrlwytho eLyfrau hyfforddi cŵn 2017

1
comment

This ELyfrau hyfforddi cŵn yn canolbwyntio'n bennaf ar hyfforddiant a hyfforddiant aquagym mewn dull cam wrth gam. Mae'n cynnig llai o gysyniadau a dull, ac yn hytrach yn darparu dulliau hyfforddi mwy gwirioneddol gydag awgrymiadau hyfforddi cŵn. Mae'r dull presennol enwocaf o hyfforddiant yn dechneg o gefnogaeth gadarnhaol. Y camau gweithredu yn well gan ddefnyddio bwyd, caredigrwydd neu ganmol. Mae'r strategaeth hon yn wych ar gyfer hyfforddi cŵn bach.

Y ffaith yw y gallwch godi'r nid ci heb ymatebion negyddol. Mae natur yn llawn o atgyfnerthu negyddol, a ddefnyddiwch DANNED rhieni i hyfforddi eu ifanc yn y gwyllt. Oherwydd ei fod yn effeithiol ac mae'n sut gwn bach yn dysgu, maen nhw'n gwneud hynny.

NOTE: dummyknow.com cyflwyno fyr y canllaw hwn ac fe welwch mai dim ond nodiadau byr a chyfarwyddiadau....

Read more