Gwyddor bywyd categori

Canabis: Llyfr canllaw cyflawn 2017

3
sylwadau

Cydnabyddir canabis sativa orau fel ffynhonnell mariwana, Roedd rhan fwyaf y byd eang a ddefnyddir cyffuriau anghyfreithlon hamdden. Serch hynny, hefyd mae'r planhigyn yn effeithiol iawn fel ffynhonnell ffibr stem, olew hadau bwytadwy, ac iachau cyfansoddion, Mae pob un ohonynt yn mynd drwy ymchwil ddeniadol iawn, ceisiadau technolegol, a buddsoddi mewn busnesau.

NOTE: dummyknow.com cyflwyno y llyfr hwn yn fyr ac fe welwch mai dim ond stori fer a chyfarwyddiadau... Lawrlwytho fersiwn llawn o'r canllaw canabis cyswllt ar y diwedd, a darganfod gwybodaeth llawer manylach am y gwaith rhyfeddol hwn!

Yn y ganrif ddiwethaf, planhigyn canabis (Canabis sativa) Roedd un o'r cnydau uchaf ei barch y byd, dodrefnu amrywiaeth o gynhyrchion yn aml yn ystyried anhepgor....

Read more