Category Personal Life

Lawrlwytho Cookbook llawdriniaeth colli pwysau

1
comment

Llyfr penodol hwn yn ymwneud â bwyta'n dda yn fuan ar ôl llawdriniaeth colli pwysau. (Os ydych chi'n chwilio am wybodaeth ar y mathau o lawdriniaeth hygyrch, Edrychwch ar y pwysau colli llawdriniaeth ar gyfer dymis.) Ar ddechrau'r llyfr hwn ni chi gerdded drwy bedwar cam eich deiet Chris a darparu digon o gyngor am fyw gyda a gofalu am eich cwdyn newydd.

Oherwydd bod bywyd ar ôl llawdriniaeth colli pwysau yn drip parhaus, Rydym yn canolbwyntio fwyaf o'r llyfr ar beth i'w wneud ar ôl y gallwch fwyta “bwyd go iawn” Unwaith eto. Ddangos ichi sut i gynllunio, siop ar gyfer, a choginio prydau bwyd blasus ac iach ichi ac yn eich teulu yn eu caru. Byddwch yn cael canllawiau coginio gan gogydd David Fouts, a gelwir y byd brif gegin arbenigol ar gyfer llawdriniaeth colli pwysau.

NOTE: dummyknow tîm cyflwyno fyr hwn llyfr coginio a byddwch yn gweld dim ond s ….

Read more

ELyfrau ryseitiau Eidalaidd clasurol y Rao 2017

2
sylwadau
google play generator

Clasurol y Rao yn hiraethu, llyfr ryseitiau cenedlaethau gyda stori i'w hadrodd. Wedi'i drwytho mewn diwylliant yr Eidal sy'n dyddio'n ôl i droad y ganrif, Rao ar Stryd 114th a Pleasant Avenue yn Harlem Dwyrain yw canolbwynt, lleoliad, Cefndir y naratif a. Mae un o fy atgofion cynharaf yn dyddio yn ôl i 1976, ar ddiwedd yr Hydref brynhawn Sul.

Nodyn oddi wrth yr awdur

Yr oeddwn yn saith mlwydd oed ac yn ymweld â fy great-aunt a 'm Wncwl, Annie a Vincent, ar gyfer cinio dydd Sul gyda fy rhieni. Eu brownstone, a man geni fy 'm hen ewythr Vincent yn 1903, Roedd yn union hanner can troedfedd oddi wrth y drysau coch Rhuddgoch o saif lle y Rao hyd heddiw. Mae'r llyfr hwn yn daith drwy eras llonyddwch a'r cynnwrf, ac yna dirywiadau sydyn o adegau o ddathlu....

Read more

Lawrlwytho eLyfrau hyfforddi cŵn 2017

1
comment

This ELyfrau hyfforddi cŵn yn canolbwyntio'n bennaf ar hyfforddiant a hyfforddiant aquagym mewn dull cam wrth gam. Mae'n cynnig llai o gysyniadau a dull, ac yn hytrach yn darparu dulliau hyfforddi mwy gwirioneddol gydag awgrymiadau hyfforddi cŵn. Mae'r dull presennol enwocaf o hyfforddiant yn dechneg o gefnogaeth gadarnhaol. Y camau gweithredu yn well gan ddefnyddio bwyd, caredigrwydd neu ganmol. Mae'r strategaeth hon yn wych ar gyfer hyfforddi cŵn bach.

Y ffaith yw y gallwch godi'r nid ci heb ymatebion negyddol. Mae natur yn llawn o atgyfnerthu negyddol, a ddefnyddiwch DANNED rhieni i hyfforddi eu ifanc yn y gwyllt. Oherwydd ei fod yn effeithiol ac mae'n sut gwn bach yn dysgu, maen nhw'n gwneud hynny.

NOTE: dummyknow.com cyflwyno fyr y canllaw hwn ac fe welwch mai dim ond nodiadau byr a chyfarwyddiadau....

Read more

Sut i ddod o hyd i lawrlwytho llyfr cyrchfan priodas delfrydol

1
comment

Yr wyf yn weithiwr proffesiynol cymwysedig cyrchfan priodas a chynllunydd, ac yr wyf yn dweud wrthych bod heb offer delfrydol a chymorth, ceisio ei wneud eich hun (DIY) for your location wedding is a terrible idea.If you’re dedicated to organizing your own wedding hundreds of miles away from home, do it the right way from the start so you get the preferred results. You only get one chance to get it right in wedding planning.

NOTE: dummyknow present briefly this guide and you will find only short advices and instructions..You can download full version of this ebook from the link in the end of this article and find much more detailed informations how to find your ideal wedding destination!

This specific eBook will definitely instruct DIY brides and grooms how to do it properly, with none of this...

Read more