Category Pets

Lawrlwytho eLyfrau hyfforddi cŵn 2017

1
comment

This ELyfrau hyfforddi cŵn yn canolbwyntio'n bennaf ar hyfforddiant a hyfforddiant aquagym mewn dull cam wrth gam. Mae'n cynnig llai o gysyniadau a dull, ac yn hytrach yn darparu dulliau hyfforddi mwy gwirioneddol gydag awgrymiadau hyfforddi cŵn. Mae'r dull presennol enwocaf o hyfforddiant yn dechneg o gefnogaeth gadarnhaol. Y camau gweithredu yn well gan ddefnyddio bwyd, caredigrwydd neu ganmol. Mae'r strategaeth hon yn wych ar gyfer hyfforddi cŵn bach.

Y ffaith yw y gallwch godi'r nid ci heb ymatebion negyddol. Mae natur yn llawn o atgyfnerthu negyddol, a ddefnyddiwch DANNED rhieni i hyfforddi eu ifanc yn y gwyllt. Oherwydd ei fod yn effeithiol ac mae'n sut gwn bach yn dysgu, maen nhw'n gwneud hynny.

NOTE: dummyknow.com cyflwyno fyr y canllaw hwn ac fe welwch mai dim ond nodiadau byr a chyfarwyddiadau....

Read more