Podmienky použitia

PODMIENKY POUŽÍVANIA http://www.get-cracked.com/

Vitajte na http://www.Get-Cracked.com/ . Ak budete pokračovať v prehliadanie a používanie tejto webovej stránky súhlasíte dodržiavať a byť viazaní za týchto podmienok a podmienok používania, ktoré spolu s našou politikou ochrany osobných údajov sa riadi http://www.Get-Cracked.com/ je vzťah s vami vo vzťahu k tejto webovej stránke.

Pojem "http://www.Get-Cracked.com/ "alebo"nás"alebo"My"odkazuje na majiteľa webových stránok. Termín "vy" sa vzťahuje na používateľa alebo diváka našich webových stránok.

Používanie tejto webovej stránky je predmetom nasledovných podmienok použitia:
VŠETKY OSOBY VO VEKU 18 BOL ODMIETNUTÝ PRÍSTUP K TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE. AK STE POD 18 ROKOV VEKU, TO JE NEZÁKONNÉ PRE VÁS K NÁVŠTEVE, PREČÍTAJTE SI, ALEBO INTERAKCIU S TOHTO WEBU ALEBO JEHO OBSAH AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM. TÁTO WEBOVÁ STRÁNKA OSOBITNE POPIERA PRÍSTUP KAŽDÁ OSOBA, KTORÁ JE KRYTÁ DETÍ ONLINE PRIVACY ACT (COPA) Z 1998.

Obsah stránok tohto webu je pre všeobecné informácie a použitie. To sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Ani my, ani žiadnej tretej strane poskytnúť žiadnu záruku alebo záruku o správnosti, aktuálnosť, výkon, kompletnosť alebo vhodnosť informácií a materiálov nájdený alebo ponúkané na tejto webovej stránke pre akýkoľvek konkrétny účel. Beriete na vedomie, že takéto informácie a materiály môžu obsahovať nepresnosti alebo chyby a my sa výslovne vylučujú zodpovednosť za prípadné nepresnosti či chyby v plnom rozsahu povolenom zákonom.
Vaše používanie akýchkoľvek informácií alebo materiálov na tejto webovej stránke je výhradne na vlastné nebezpečenstvo, pre ktoré sme nenesie zodpovednosť. Musí byť vlastnú zodpovednosť zabezpečiť, aby žiadne výrobky, služby alebo informácie dostupné prostredníctvom tejto webovej stránky svojich špecifických požiadaviek.

Táto webová stránka obsahuje materiál, ktorý je vo vlastníctve alebo osoba oprávnená k nám. Tento materiál obsahuje, ale nie je obmedzená, dizajn, rozloženie, pozrieť sa, vyzerať, vzhľad a grafiku. Reprodukcia je zakázané inak ako v súlade s autorských, ktorý je súčasťou týchto obchodnými podmienkami.

Všetky ochranné známky reprodukované na týchto internetových stránkach, ktoré nie sú majetkom, alebo licenciu prevádzkovateľovi, uznal na internetových stránkach.
Neoprávnené použitie tejto webovej stránky môže dať nárok na náhradu škody a/alebo byť trestným činom.

Z času na čas tejto webovej stránky môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky. Tieto odkazy sú poskytované pre vaše pohodlie poskytnúť ďalšie informácie. Tie neznamenajú, že sme schválili webové stránky(s). Máme žiadnu zodpovednosť za obsah odkazovaných stránok(s).

Vaše použitie tejto webovej stránky a všetky spory vyplývajúce z takéhoto použitia webových stránok podlieha zákonom Írska.

REVÍZIE TEJTO WEBOVÉ STRÁNKY PODMIENKY POUŽÍVANIA BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA
Tento podmienky použitia pre http://www.Get-Cracked.com/ je dynamické. Bude sa neustále mení. Nesmiete predpokladať, že zostane rovnaká, a súhlasíte s skontrolovať politiky každej návšteve stránky pre zmeny. Pokiaľ, v jediné stanovisko internetovej stránky, Táto politika zmení tak radikálne, že sa zdá posta oznámenia na mieste alebo cez e-mail, budete dostávať žiadne oznámenie o zmenách tohto podmienky pre http://www.Get-Cracked.com/ ani, za žiadnych okolností, robí túto lokalitu sľub oznámenia. Vaše pokračujúce používanie týchto stránok vždy preukazuje svoj súhlas s podmienkami pre http://www.Get-Cracked.com/ alebo akýchkoľvek modifikácií.

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE
http://www.Get-Cracked.com/

POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA
Tieto podmienky pre používanie http://www.Get-Cracked.com/ bol naposledy aktualizovaný dňa: Január 2014