Användarvillkor

ANVÄNDARVILLKOR FÖR http://www.get-cracked.com/

Välkommen till http://www.get-cracked.com/ . Om du fortsätter att bläddra och använda denna webbplats accepterar du att följa och vara bunden av följande villkor för användning, som tillsammans med vår sekretesspolicy styr http://www.get-cracked.com/ s relation med dig i förhållande till denna webbplats.

Uttrycket "http://www.get-cracked.com/ "eller" oss "eller" vi "avser ägaren av webbplatsen. Termen "du" hänvisar till användaren eller betraktaren av vår webbplats.

Användningen av denna webbplats är föremål för följande användarvillkor:
ALLA PERSONER som inte fyllt 18 Nekas tillträde till denna webbplats. OM DU ÄR UNDER 18 ÅR, Det är förbjudet för dig att besöka, LÄSA, Eller interagera med denna webbplats eller dess innehåll PÅ NÅGOT SÄTT. WEBBPLATSEN förnekar SPECIELLT TILLGÅNG till någon person som omfattas av BARNET ONLINE SEKRETESS ACT (COPA) ÖVER 1998.

Innehållet i sidorna på denna sida är till din allmänna information och bruk. Det kan ändras utan föregående meddelande.
Varken vi eller någon tredje part ger någon garanti för riktigheten, aktualitet, prestanda, fullständighet eller lämplighet information och material finns eller erbjuds på denna webbplats för något särskilt ändamål. Du är medveten om att sådan information och material kan innehålla felaktigheter eller misstag och vi uttryckligen undanta ansvar för sådana felaktigheter eller fel i den utsträckning som lagen tillåter.
Din användning av information eller material på denna webbplats är helt och hållet på egen risk, där får vi inte vara ansvariga. Det skall vara ditt eget ansvar att se till att alla produkter, tjänster eller information via denna webbplats motsvarar dina behov.

Den här webbplatsen innehåller material som ägs av eller licensieras till oss. Detta material inkluderar, men är inte begränsad till, konstruktion, layout, ser, utseende och grafik. Kopiering är förbjuden annat än i enlighet med meddelande om upphovsrätt, som ingår i dessa villkor.

Alla varumärken återges på denna webbplats, som inte tillhör, eller licensieras till operatören, är erkända på webbplatsen.
Obehörig användning av denna webbplats kan ge till ett yrkande om skadestånd och / eller vara ett brott.

Från tid till denna webbplats kan även innehålla länkar till andra webbplatser. Dessa länkar är till för din bekvämlighet att lämna ytterligare information. De betyder inte att vi stöder webbplats(er). Vi har inget ansvar för innehållet på den länkade webbplatsen(er).

Din användning av denna webbplats och alla tvister som härrör från sådan användning av webbplatsen omfattas av lagarna i Irland.

Revideringar av denna webbplats VILLKOR UTAN MEDDELANDE
Detta VILLKOR för http://www.get-cracked.com/ är dynamisk. Det kommer ständigt förändras. Du kan inte anta att det förblir densamma och du accepterar att kontrollera policyn varje gång du besöker webbplatsen för förändringar. Såvida, i den enda uppfattning av webbplatsen, denna politik förändras så drastiskt som att föreslå en utsänd anmälan på webbplatsen eller via e-post, du kommer att få något meddelande om ändringar i denna VILLKOR för http://www.get-cracked.com/ nor, under några omständigheter, gör den här webbplatsen lovar anmälan. Din fortsatta användning av den här webbplatsen bevisar alltid att du godkänner villkoren för http://www.get-cracked.com/ eller eventuella ändringar.

KONTAKTINFORMATION
http://www.get-cracked.com/

SENASTE UPPDATERING
Detta VILLKOR http://www.get-cracked.com/ uppdaterades senast den: Januari 2014